O berro das mulleres en Irán

Un traballo, Azoteas de Teherán, do xoven fotógrafo italiano Pietro Masturzo gañou o World Press Photo deste ano. Xa fai dias desto, pero non quería deixalo pasar sen salientala novidade que supon esta fotografía neste tipo de concursos. É unha imaxe feita perante as protestas en Irán do pasado xuño, cando o presidente Ahmadineyad gañou as eleccións electorais. Naquel momento as protestas estaban nas azoteas de Teherán e as mulleres formaban parte desa loita. Unha imaxen que non mostra abertamente o sufrimento, como é costume neste concurso, senon que construe unha realidade menos obvia y mais reflexionada. As azoteas dos paises musulmans, as mulleres e o papel que lles concede o actual rexime iraní, un momento entre o día e a noite son elementos desta imaxen e de todo o traballo.

/ Jessica Backhaus /

/ Jessica Backhaus /

/ David Guttenfelder (iphone) /

/ David Guttenfelder (iphone) /

/ Larry Fink /

/ Larry Fink /

/ Luigi Ghirri /

/ Luigi Ghirri /

/ Nan Goldin /

/ Nan Goldin /

/ David Hockney /

/ David Hockney /

//

//

/ Seydou Keïta /

/ Seydou Keïta /

/ /

/ /

/ William Klein /

/ William Klein /

/ Mark Laita /

/ Mark Laita /

/ Raúl Cirera /

/ Raúl Cirera /

/ Chema Madoz /

/ Chema Madoz /

/ Gueorgui Pinkhassov /

/ Gueorgui Pinkhassov /

/ Sally Mann /

/ Sally Mann /

/ Rafael Navarro /

/ Rafael Navarro /

/ Esko Manikko /

/ Esko Manikko /

/ Marja Pirilä /

/ Marja Pirilä /

/ Guy Tillim /

/ Guy Tillim /